Jakobstad, 30 juni 2015

Kan vi lita på den information som auktoritativa myndigheter och experter ger oss gällande borrelia? Nej. Faktum är att informationen är så motsägelsefull och bristfällig att det hela är rent ut sagt roande. Skrattet fastnar dessvärre genast i halsen när man inser följderna av denna samlade okunskap – vare sig det rör sig om omedveten eller medveten sådan.

För att såga i ett av de ruttna träden kan vi fundera lite över tidsramar som anges när man diskuterar risken för att borrelian överförs från en fästing som bitit sig fast. Här kommer expertkunskap från nätet (citat och länkar finns längst ner på sidan):

 • 2009: Överföringen sker oftast inte omedelbart (infektionsspecialist Leif Dotevall)
 • 2010: Överföringen sker först efter 24 timmar (infektionsläkare Kathrina Ornstein)
 • 2010: Risk för överföring är så gott som noll fram till 48 timmar (Peter Wahlberg, professor Dag Nyman)
 • 2010: Överföring kan ha skett tidigt, innan fästingen hunnit börja svälla (professor Dag Nyman m.fl.)
 • 2012: Överföringen sker efter ungefär 24 timmar (epidemiolog Marika Hjertqvist)
 • 2013: Överföringen sker inte omedelbart (faktagranskning Dotevall)
 • 2014: Överföringen sker tidigast efter 12 timmar (faktagranskning Dotevall)

Virrigt värre. En skala från möjlig överföring redan vid bettet till en så gott som obefintlig infektionsrisk under de första 48 timmarna. Två experter motsäger dessutom sig själva. Och hela soppan är kokad av olika auktoriteter inom området.

Vad har då framlagts inom forskningen? Den långsamma överföringen har förklarats med att bakterien måste vandra upp från fästingens mage, och att det tar tid. Som synes har det rått vitt delade meningar om hur länge det tar.

Ändå har man i en omfattande forskningsstudie (i vilken 1962 fästingar undersöktes) hittat borreliabakterien i fästingens saliv redan innan den bitit sig fast, vilket möjliggör omedelbar överföring. Är det här då nya, revolutionerande forskningsrön? Nej, studien publicerades år 1995.

Överföring inom de första 16 timmarna är också väldokumenterad (se sammanfattning här). I flera av dessa studier har dessutom överföringen vid 48 timmar varit 100-procentig – smittan har överförts inom det tidsfönster efter fästingbettet för vilket professor Dag Nyman beskrivit överföringsrisken som närmast obefintlig.

Då finns det som jag ser det bara två möjligheter: antingen har experterna inte vetat, eller så har de valt att blunda.

Har de inte vetat är de dåliga på sina jobb. Har de valt att blunda borde de inte få ha sina jobb. I vilket fall som helst kan man inte lita på vad de säger.

Efter att ha läst forskningen kan jag som lekman sammanfatta risken för överföring så här:

 • borrelia kan överföras genast fästingen bitit
 • risken blir större ju längre fästingen sitter kvar


– – – – – – – – – – – – – – – –

 1. “Borreliabakterierna överförs oftast inte omedelbart efter fästingen borrat ner mundelen i huden. Risken att borrelia överförs ökar med durationen av fästingbettet. I undantagsfall kan spiroketer överföras efter endast några timmar, men risken anses betydligt mindre om fästingen tas bort inom 24 timmar.”
  (Information från Läkemedelsverket, Sverige 2009, texten författad av infektionsspecialist Leif Dotevall.)
 2. “Tar man bort fästingen inom 24 timmar ska man inte få borrelia”
  (Sveriges Radio 2010, infektionsläkare Kathrina Ornstein)
 3. “Risken att få sjukdomen är […] så gott som noll om fästingen tas bort inom
  24-48 timmar efter det den bitit sig fast.”
  (Borreliagruppen på Åland, 2010, Peter Wahlberg och professor Dag Nyman)
 4. “Intressant är att två av studiens försökspersoner som blivit bitna av borrelia-positiva fästingar och som hade serokonverterat [uppvisat antikroppar] hade blivit bitna av fästingar som inte blivit blodfyllda, vilket antyder att överföring kan ha skett tidigt. Tidigare studier har emellertid visat att överföring under fästingbett kan påbörjas tidigare hos Ixodes ricinus [vår “vanliga” fästing] än hos Ixodes scapularis [den vanligaste fästingen i USA]. Det här kan förklara serokonversionen hos försökspersonerna som blivit bitna av fästingar som inte blivit blodfyllda.”
  (Linda Fryman et al. – inklusive professor Dag Nyman – 2010, språk: engelska, översättning och text inom hakparenteser min egen.)
  [EDIT 30.06.2014 20.15 CMT +2: “engorged” översatt med “bli blodfylld” i stället för “svällt upp”.]
 5. “Borreliabakterierna sitter i fästingens mage och därför tar det ungefär 24 timmar innan smittan överförs från det att den biter”
  (Aftonbladet 2012, Marika Hjertqvist, epidemiolog på Smittskyddsinstitutet/Sverige)
 6. “Överföring av borreliabakterierna sker inte direkt utan sannolikt efter minst ett halvt dygn. Det är därför viktigt att ta bort fästingen så snart som möjligt.
  (INFPREG/Karolinska Sjukhuset 2013, texten faktagranskad av Leif Dotevall.)
 7. “[…] efter bett tar det minst 12–24 timmar innan borrelia vandrar från fästingens tarm till dess spottkörtlar och smittan överförs.”
  (Mats Reimer i DN, 2014, texten faktagranskad av Leif Dotevall.)